Bút lông dầu Zebra Mo.120

2.800 2.400

Thông tin chi tiết về sản phẩm Bút lông dầu Zebra Mo.120

Bút lông dầu Zebra Mo.120 có 2 đầu (1 đầu bé 0,5mm, 1 to 1 cm). Nét chữ 5mm

Có nhiều màu: xanh, đỏ, đen