Bút lông dầu sọc Horse H-110

7.000 6.500

Bút lông horse H 110 được thiết kế để dùng khi cần viết những thông tin nét mực đậm.