Bút lông dầu 2 đầu 1 màu Horse

16.500

Bút lông dầu 2 đầu 1 màu: Đặc điểm: là loại bút lông dầu 2 đầu 1 màu, dùng để ghi trên thùng giấy hoặc bìa cứng. Chất lượng: Mực đậm, độ bền màu cao, ghi tốt trên nhiều loại bề mặt.

Số lượng