Bìa 3 dây 20F dày 2,2 ly

10.000

Bìa 3 dây 20F dày 2,2 ly: Các nhà sản xuất của Việt Nam dựa vào nhu cầu của thị trường, thiết kế ra mẫu file hồ sơ với những ưu điểm đáng sử dụng – bìa 3 dây. Bìa 3 dây 20F dày 2,2 ly có chất liệu hoàn toàn thân thiện với môi trường – bìa giấy cứng từ các bột gỗ từ thiên nhiên

Số lượng