Bìa nhựa 1 kẹp A4 Xifu

15.500

Là sản phẩm bìa nhựa trong Xifu khổ A4 trong suốt hoặc màu đục. Bề mặt vân cát.

Bìa 1 kẹp A4, có khổ giấy A4

kích thước:  23x32cm

Số lượng