Bìa 3 dây 7F (2,2 ly)

7.500

Bìa 3 dây 7F dày 2,2 ly (bóng)

Đặc điểm:

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Việt Nam. Chất liệu sản phẩm từ thiên nhiên, qua quy trình sản xuất lọc bỏ các chất độc hại cho con người.

Đa số các loại file hồ sơ đều làm từ chất liệu bìa giấy cứng, và Bìa 3 dây 7F dày 2,2 ly (bóng)cũng như vậy.

Số lượng