Bìa nhựa 2 kẹp A4 Xifu

17.500

Bìa nhựa 2 kẹp A4 Xifu: Tên gọi file hồ sơ là bìa 2 kẹp để phân biệt với loại bìa có 1 kẹp. 2 cánh của bìa nhựa bên mặt trong có thiết kế 2 kẹp inox để kẹp các giấy tờ lại với nhau. Và giữ nó cố định, kẹp có độ bền cao.

Số lượng