Bìa còng nhẫn nhựa Thiên Long 2.5F B.01

5.00 trên 5 dựa trên 1 đánh giá

22.500

Bìa còng nhẫn nhựa Thiên Long 2.5F: Lưu và cất trữ các giấy tờ tài liệu. Tạo cho chúng một nơi để ngăn nắp theo thứ tự, dễ dàng khi tìm kiếm. Không gian văn phòng được xắp xếp gọn gàng, công việc được hoàn thành thuận lợi.

Số lượng