Bấm kim xoay số 3 KW.Trio 0536R chính hãng

63.500

Bấm kim xoay số 3 KW.Trio 0536R chính hãng. Bấm kim 3 xoay chiều KW TriO 0536R Rotary Stapler, xoay 360 độ. Bấm được tối đã 30 tờ giấy 70gsm hoặc 20-25 tờ giấy 80gsm.

Số lượng

You cannot copy content of this page