Bấm kim xoay số 3 KW.Trio 0536R chính hãng

52.000

Bấm kim xoay số 3 KW.Trio 0536R chính hãng

Bấm kim 3 xoay chiều KW TriO 0536R Rotary Stapler, xoay 360 độ

Bấm được tối đã 30 tờ giấy 70gsm hoặc 20-25 tờ giấy 80gsm.