Bấm kim Double A No.10

28.800 28.500

Bấm kim no.10 DoubleA

– Thân máy inox bọc nhựa bên ngoài, dạng bấm,sử dụng kim bấm no.10, bấm 10 tờ, chất lượng ưu việt
– Chức năng: Bấm kim lưu trữ chứng từ và tài liệu văn phòng
– Đơn vị tính: Cái