Súng bắn keo silicon

71.000

Súng bắn keo silicon là một khung kim loại có hình khẩu súng, dùng để đẩy keo silicon từ trong tuýp silicon ra ngoài. Người sử dụng súng dễ dàng điều khiển cho lượng silicon chảy ra nhiều hay ít, nhắm thực hiện công việc của mình một cách dễ dàng.

Số lượng