Súng bắn keo silicon

55.000 45.000

Súng bắn keo silicon

Chất liệu: inox
Quy cách: 9″ (225mm)
Trọng lượng: 400g

Chất liệu: inox

Quy cách: 9″ (225mm)

Trọng lượng: 400g