Sổ lò xo B5 200 trang

37.000

Sổ lò xo B5 – 200 trang (loại 1) là sổ tập thương hiệu LAX dạng ghi chú khổ B5, giấy kẻ ngang trắng đẹp ĐL 70gsm, dày 100 trang có lò xo bên mép trái thuận tiện cho việc ghi chép hoặc xé rời các trang cần thiết phục vụ cho công việc văn phòng.

Số lượng