Phiếu chi 2 liên 13x19cm

11.800

Phiếu chi 2 liên 13x19cm (50 bộ=100 tờ) Là sản phẩm được in trên loại giấy ford và giấy carbon 2 liên khổ 13x19cm, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

 

Số lượng

You cannot copy content of this page