Phấn trắng, phấn màu MIC

4.80035.900

Phấn trắng, phấn màu MIC là dòng sản phẩm phấn viết bảng trắng không bụi, chất lượng tốt giúp ngăn ngừa các căn bệnh về phổi nếu hít phải bụi phấn

Số lượng