Tập 100 trang khổ lớn GIDOSA

12.600 10.000

Tập khổ lớn GIDOSA 100 trang

Đặc điểm sản phẩm:

-Là sản phẩm sổ tập dạng tập giấy kẻ ngang sinh viên khổ lớn 17x24cm, dày 100 trang phù hợp cho việc ghi chú, học tập, ghi chép sổ sách, là sản phẩm cần thiết trong văn phòng.

-Được công ty văn phòng phẩm Sơn Ca cung cấp với giá rẻ, chất lượng tốt