Tập 200 trang khổ lớn GIDOSA

16.500

Tập 200 trang  khổ lớn GIDOSA

Đặc điểm:

-Là sản phẩm sổ tập dạng tập giấy kẻ ngang sinh viên khổ lớn 17x24cm, dày 200 trang phù hợp cho việc ghi chú, học tập, ghi chép sổ sách, là sản phẩm cần thiết trong văn phòng.