Kim bấm số 3 Việt Đức (cho bàn dập ghim 3)

8.500

Kim bấm số 3 Việt Đức: Là sản phẩm sử dụng cho các loại máy bấm kim số 3, kim bấm tối đa 30 tờ. Số lượng trang giấy được bấm có thể nhiều hay ít tùy thuộc vào thông số.
Số lượng

You cannot copy content of this page