Bìa treo Suremark – BIATREOSUREMARK

13.500

Bìa treo Suremark: Sản phẩm chuyên dụng dùng lưu hồ sơ và treo lên giúp thuận tiện trong quá trình làm việc. Được làm từ loại giấy cứng, phía trên có thanh nhựa 2 đầu là móc treo.

Số lượng