Kệ để dép nhựa 3 tầng Duy Tân

59.000

Kệ để dép nhựa 3 tầng Duy Tân

KỆ DÉP NHỰA LƯỚI LỚN 3T DUY TÂN 0556/3

Đơn vị               Bộ

Kích thước  47 x 19 x 54 cm

Qui cách  10 Bộ/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Đỏ, Dương, Lá