Giấy notes Pronoti (1.5″ x 2″ Pronoti)

3.500

Giấy note vàng  (giay notes pronoti) 1.5×2 Pronoti 3.8cmx5cm xấp 100 tờ
Tiện lợi cho việc mang theo mọi lúc mọi nơi.
Ngay cả trong những lúc bận rộn nhất bạn cũng có thể ghi chú 1 cách dễ dàng.
Gồm nhiều tờ trong 1 xấp, có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng.
Chất lượng : Đẹp, mịn, láng. Keo dính bền lâu nhưng dễ di dời.
Kích thước : Note 1.5×2: 3.8cmx5cm
Mỗi xấp 100 tờ.

Số lượng