Bấm Kim Trợ Lực KW 5003 CH

Original price was: 695.000₫.Current price is: 662.000₫.

Bấm Kim Trợ Lực KW 5003 CH: Dập tối đa được 120 tờ giấy định lượng 80gsm và khoảng 150 tờ giấy định lượng 70gsm. Dùng được các cỡ ghim từ 23/8 đến 23/17. Lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam.

Số lượng