Tập Vibook 200 trang

22.500

Đặc điểm sản phẩm Tập Vibook 200 trang

–  Tập Vibook 200 trang là sản phẩm sổ tập loại tốt, được nhiều khách hàng ưa chuộng tin dùng.

–  Khổ giấy có kích thước 15*20,5cm, tập gồm 200 trang tính cả bìa.

–  Định lượng 70gsm, tập có đường kẻ ôli