Tập 100 trang Dân gian

3.500

Đặc điểm Tập 100 trang Dân gian

–  Là sản phẩm tập vở nhãn hiệu Dân gian, chất lượng cao cấp được nhiều khách hàng ưa chuộng tin dùng

–  Khổ giấy có kích thước 15*20,5cm, tập gồm 100 trang tính cả bìa.