Ruột xóa kéo WH – 105T Plus

17.500

Ruột xóa kéo WH – 105T Plus được sử dụng để thay cho bút xóa kéo WH – 105T giúp tiết kiệm chi phí, chủ động trong công việc và góp phần bảo vệ môi trường. Sản phẩm còn được gọi là ruột xóa kéo Plus lớn.

Số lượng