Mực lông dầu Penta

6.500

Mực lông dầu Penta: Là sản phẩm rất phổ biến của thương hiệu Penta với người tiêu dùng, dung tích 25ml, dùng cho tất cả các loại bút lông dầu.

Số lượng