Máy tính JS – 120 L – 12 số

89.500

Máy tính JS – 120 L – 12 số có màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu. Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin và mặt trời. Phím cuốn đảm bảo không mất dữ liệu khi làm việc với tốc độ cao

Hết hàng