Máy tính Casio JF-120FM

Giá gốc là: 374.880₫.Giá hiện tại là: 345.000₫.

Bề mặt kim loại bền, có nhóm lệnh chức năng. Chức năng nổi trội: tính tỷ lệ phần trăm, tính thuế, đổi tỷ giá. Được đóng gói bao bì kĩ lưỡng, được kiểm định nguồn gốc xuất xứ trước khi bán ra ngoài thị trường

Số lượng