Máy tính Casio MJ-120D Plus

278.800

Máy tính Casio MJ-120D có màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu. Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin và mặt trời. Phím cuốn đảm bảo không mất dữ liệu khi làm việc với tốc độ cao

Số lượng

You cannot copy content of this page