Máy tính Casio DX-12B chính hãng

283.000

Máy tính Casio DX-12B: Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu. Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin và mặt trời. Sử dụng năng lượng mặt trời khi có đủ ánh sáng. Sử dụng pin khi không đủ ánh sáng. Phím cuốn đảm bảo không mất dữ liệu khi làm việc với tốc độ cao.

Số lượng