Giấy in ảnh 1 mặt DL 230 A3

110.000 105.000

Đơn vị tính: xấp (50 tờ)
GIẤY IN ẢNH NTS 1 MẶT
ĐL 230 A3 Định lượng: 230 Gsm
Kích thước 297 x 420 mm
Quy cách: 50 xấp/ thùng