Gáy lò xo đóng sổ 6mm, 8mm, 12mm và nhiều kích cỡ khác

98.000305.000

Gáy lò xo nhựa 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 19mm, 22mm, 25mm, 28mm, 32mm, 35mm, 38mm, 45mm, 51mm. Đặc điểm: là sản phẩm dùng để đóng các tập tài liệu thành cuốn.

Số lượng