Bìa trình ký đơn simily A4 ngang màu

11.500

Bìa trình ký đơn simily A4 ngang màu

Đặc điểm:

Bìa trình ký đơn simily A4 ngang là sản phẩm làm từ bìa cứng, dán simily caro bên ngoài, kẹp inox phía trên để kẹp tối đa khoảng 20 tờ giấy các khổ A4 – A5.