Bìa trình ký đơn simily A4 ngang màu

12.500

Bìa trình ký đơn simily A4 ngang là sản phẩm làm từ bìa cứng, dán simily caro bên ngoài, kẹp inox phía trên để kẹp tối đa khoảng 20 tờ giấy các khổ A4 – A5.

Số lượng