Bìa lỗ 4 lạng

Giá gốc là: 38.390₫.Giá hiện tại là: 36.500₫.

Bìa lỗ 4 lạng là văn phòng phẩm có giá thành rẻ nhất trong các loại file hồ sơ, rất dễ sử dụng và vô cùng hữu ích. Hiện nay các ngành nghề tại các lĩnh vực khác nhau, từ sinh viên đến người đi làm đều ưa chuộng sử dụng sản phẩm này.

Số lượng