Bìa còng DK A5 7cm

35.500

Bìa còng DK A5 dùng để lưu trữ khổ giấy A5 thông dụng trong văn phòng, chủ yếu để lưu trữ các loại giấy hóa đơn, phiếu chi, phiếu xuất kho, giấy nhập hàng khổ A5

Số lượng