Kích thước A5 Pixel

Hiển thị tất cả 4 kết quả

-16%
Original price was: 45.700₫.Current price is: 38.500₫.
-6%
Original price was: 37.950₫.Current price is: 35.500₫.

Kích thước A5 Pixel được tính thế nào?

Bảng dưới đây dựa trên việc in ấn tài liệu ở độ phân giải 300dpi (dot trên inch) – có nghĩa là sẽ được in với chất lượng rất cao. Bạn có thể sử dụng những thông số này để cấu hình tài liệu trong chương trình thiết kế mà bạn ưa thích dựa trên kích thước của sản phẩm mà bạn muốn thiết kế hoặc in ấn.

Bảng liệt kê các loại kích thước

Tên kích cỡ Kích thước bằng mm
(không bao gồm vùng vượt ra ngoài mép)
Kích thước đo bằng pixels 300dpi
(không bao gồm vùng vượt ra ngoài mép)
Kích thước đo bằng mm
(không bao gồm vùng vượt ra ngoài mép)
Kích thước đo bằng pixels 300dpi
(không bao gồm vùng vượt ra ngoài mép)
  Danh thiếp 85 x 55 mm 1004 x 650 px 91 x 61 mm 1075 x 720 px
  DL / Comp Slip 99 x 210 mm 1169 x 2480 px 105 x 216 mm 1240 x 2551 px
  A7 105 x 74mm 1240 x 874 px 108 x 77 mm 1276 x 909 px
  A6 148 x 105 mm 1748 x 1240 px 154 x 111 mm 1819 x 1311 px
  A5 210 x 148 mm 2480 x 1748 px 216 x 154 mm 2551 x 1819 px
  A4 297 x 210 mm 3508 x 2480 px 303 x 216 mm 3579 x 2551 px
  A3 420 x 297 mm 4961 x 3508 px 426 x 303 mm 5031 x 3579 px
  A2 594 x 420 mm 7016 x 4961 px 600 x 426 mm 7087 x 5031 px
  A1 841 x 594 mm 9933 x 7016 px 847 x 600 mm 10004 x 7087 px
  A0 1189 x 841 mm 14043 x 9933 px 1195 x 847 mm 14114 x 10004 px
 Roller Banners 800 x 2000 mm 9449 x 23622 px 806 x 2006 mm 9520 x 23693 px

Tag: kích thước A5 pixel