Bìa acco nhựa TQ

4.500

Đơn vị tính: Cái

Xuất xứ: Trung Quốc

Khuyên dùng: dành cho các công ty lưu trữ nhiều tài liệu không quan trọng.