Ruột chì vàng Yoyo 0.5mm

3.500

Ruột chì vàng Yoyo 0.5mm: Chuyên sử dụng cho các tất cả bút chì bấm có kích thước ngòi là 0,5 mm, trong đó có các loại bút chì bấm Pentel đã rất phổ biến trong giới học sinh sinh viên hoặc trong văn phòng làm việc.

Số lượng