Ky hốt rác cán dài

17.900

Ky hốt rác cán dài là sản phẩm vệ sinh quen thuộc trong giới văn phòng, hốt rác với cán dài giúp việc vệ sinh văn phòng trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Số lượng