Keo 502 Hoàng Quyên, Thuận Phong

3.2009.800

Keo 502: Là sản phẩm keo 502 của nhãn hiệu Hoàng Quyên, Thuận Phong phổ biến trên thị trường. Đóng gói 5gr/1. Chất lượng keo tốt, keo có độ nhiệt độ cao, các chất trong keo sẽ làm bỏng da tay ngay khi dính vào.

Xóa
Số lượng