Giấy liên tục 2 liên 210x279mm

362.000

Giấy liên tục 2 liên 210x279mm sản xuất trực tiếp tại Việt Nam theo công nghệ sản xuất giấy hiện đại nhất.

Số lượng