Giấy liên tục 1 liên 380x279mm

420.000

Giấy liên tục 1 liên 380x279mm được sử dụng thông dụng trong văn phòng nhất là phòng kế toán, phòng điều phối, các xí nghiệp, khu công nghiệp,…

Số lượng