Cắt băng dính Dân Hoa 5cm (sắt)

22.900

Cắt băng keo cầm tay 5P: Đặc điểm: là sản phẩm cắt băng keo cầm tay bằng sắt. Sản phẩm chuyên dụng cho việc cắt keo bản lớn 5cm, rất tiện dụng cho việc dán, đóng gói các thùng hàng carton.

Số lượng