Cặp học sinh Smart Kid TP-BP051/FR

Giá gốc là: 899.000₫.Giá hiện tại là: 720.000₫.

Cặp học sinh Smart Kid: Sản phẩm cặp sách học sinh đa ngăn của nhãn hiệu Bebe được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam, cặp có sử dụng hình ảnh của Walt Disney/ Marvel.

Số lượng