Bút bi Thiên Long FO-03 (Ball Point Pen)

4.000

Bút bi Thiên Long FO-03 là sản phẩm do Tập đoàn văn phòng phẩm Thiên Long sản xuất, mang nhãn hiệu FlexOffice.

Số lượng