Bìa còng Kingjim ống A4 10cm

100.000

Bìa còng KINGJIM ống A4 10CM được sản xuất với dây chuyền sản xuất hiện đại. Sản phẩm chuyên dụng dùng lưu trữ hồ sơ với số lượng nhiều.

Số lượng