Bìa còng DK A3 7cm

64.000

Bìa còng DK A3 7cm: Là sản phẩm file hồ sơ nhãn hiệu DK. Dùng để lưu trữ các giấy tờ, tài liệu khổ A3, A4, A5.

Số lượng