Bìa 3 dây 7F Thảo Linh

9.000

Bìa 3 dây 7F dày 2,2ly bóng

Đặc điểm:

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Việt Nam. Chất liệu sản phẩm từ thiên nhiên, qua quy trình sản xuất lọc bỏ các chất độc hại cho con người.

Đa số các loại  File hồ sơ chúng tôi đang cung cấp đều làm từ chất liệu bìa giấy cứng, và Bìa 3 dây 7F dày 2,2 ly (bóng)cũng như vậy. (Bìa 3 dây bóng tiếng Anh gọi là wire cover)

Kích thước bìa khổ A4 (23x32cm), độ dày bìa là 2,2 ly, kích thước gáy bìa là 7F(7 cm)

Số lượng