Bìa 3 dây 20F Thảo Linh

13.000

Bìa 3 dây 20F Thảo Linh: File hồ sơ lưu trữ được lượng giấy tờ hồ sơ lớn,. Các dây cột chắc chắn không sợ giấy tờ A4 bị rơi ra ngoài trong quá trình di chuyển.

Số lượng