Bấm lỗ KW-Trio 9670 (70 tờ) chính hãng

Original price was: 449.460₫.Current price is: 405.000₫.

Bấm lỗ KW.Trio 9670 – 70 tờ chính hãng Là sản phẩm phổ biến trên thị trường, có khả năng dập tối đa 70 tờ/ lần, đường kính lỗ bấm 6mm, khoảng cách giữa lỗ là 80mm,

Số lượng