Bấm lỗ KW.Trio 9670 (70 tờ) chính hãng

384.000

Bấm lỗ KW.Trio 9670 – 70 tờ chính hãng Là sản phẩm phổ biến trên thị trường, có khả năng dập tối đa 70 tờ/ lần, đường kính lỗ bấm 6mm, khoảng cách giữa lỗ là 80mm,

Số lượng