Bấm lỗ Eagle 837 – Puncher 837

Original price was: 45.980₫.Current price is: 39.500₫.

Bấm lỗ Eagle 837: Dụng cụ kết nối giấy tập riêng lẻ thành tập tài liệu gọn đẹp để tránh các trường hợp thất lạc. Loại bấm 2 lỗ có thể dùng để đóng số lượng giấy dày, được nhiều văn phòng và cơ sở in ấn sử dụng cho công việc.

Số lượng

You cannot copy content of this page