Bấm lỗ Eagle 837 – Puncher 837

Giá gốc là: 45.980₫.Giá hiện tại là: 39.500₫.

Bấm lỗ Eagle 837: Dụng cụ kết nối giấy tập riêng lẻ thành tập tài liệu gọn đẹp để tránh các trường hợp thất lạc. Loại bấm 2 lỗ có thể dùng để đóng số lượng giấy dày, được nhiều văn phòng và cơ sở in ấn sử dụng cho công việc.

Số lượng